Pracovní seminář pro studenty doktorského studia

Seminář PAD je organizován pracovníky univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť v Čechách a na Slovensku. Cílem organizátorů je vytvořit česko-slovenský seminář s neformálním prostředím, na němž studenti doktorského studia informují o výsledcích své výzkumné práce formou článku ve sborníku a prezentace na semináři. Každý příspěvek je před publikací ve sborníku oponován minimálně jedním členem programového výboru. Výzkumná činnost doktorandů, výsledky a zaměření doktorské práce jsou pak v tvořivém prostředí semináře diskutovány fórem školitelů a doktorandů podobně odborně zaměřených. Nejlepší práce v každém ročníku doktorského studia je oceněna "Cenou prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc.".

Ročník 2015 konference PAD je pořádán na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v prostorách budovy Fakulty aplikované informatiky (budova U5) a mimo svého odborného zaměření se pokusí účastníkům navodit také baťovskou atmosféru. Počínaje například nabídkou ubytování v bývalém baťově internátu (budova U12). Dále slavnostním rautem ve Vile Tomáše Bati, nabídkou prohlídky slavné pracovny ve výtahu a navštěvy obuvnického muzea.

Úvodní slovo prof. Vlčka