Důležité termíny

Registrace účastníků do 19. 6. 2015
Vložení příspěvku k recenzi (EasyChair) do 19. 6. 2015
Odeslání recenzního posudku do 31. 7. 2015
Vložení finálního příspěvku (camera-ready) do 20. 8. 2015
Zaplacení vložného do 31. 7. 2015
Konání konference 2.-4. 9. 2015