Sborník semináře

Název: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Autor: Kolektiv autorů příspěvků
Vydavatel: UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Vydání: První
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7454-522-1

Publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.
Autoři odpovídají za kvalitu svých příspěvků.

Fotogalerie

Fotogalerie