Program semináře

Středa 2. 9. 2015
                                                                                                                                                                                   
10:00 – 12:00Registrace účastníků
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30Zahájení semináře, úvodní slovo.
13:30 – 14:00Bartík M.: Rychlé bezztrátové kompresní algoritmy vhodné pro hardware.
14:00 – 14:30Bělohoubek J.: Novel Error Detection and Correction Method Combining Time and Area Redundancy.
14:30 – 15:00Kachman O.: Efficient Reprogramming for Resource Constrained Embedded Devices.
15:00 – 15:30Přestávka (coffee break)
15:30 – 16:00Kunčar A.: Inerciální navigační systémy.
16:00 – 16:30Mrázek V.: Evoluční návrh nízkopříkonových obvodů.
16:30 – 17:00Nikl V.: High Performance Computing on Low Power Devices.
17:00 – 17:30Perešíni O.: Kapilárne siete internetu vecí.
17:30 – 18:00Šubín J.: Univerzálny BIST pre testovanie vnorených pamätí v systémoch na čipe.
18:00 – 19:00Večeře

Čtvrtek 3. 9. 2015
                                                                                                                                                                                   
09:00 – 12:00Návštěva obuvnického muzea a Baťovy pracovny ve výtahu.
12:00 – 13:00Oběd
13:00 – 13:30Prezentace Centra polymerních systémů – Elektricky vodivé nanomateriály a polymery (Matyáš J.)
13:30 – 14:00Čekan O.: Principy generování verifikačních stimulů.
14:00 – 14:30Kokeš J.: Praktické aspekty lineární kryptoanalýzy blokových šifer.
14:30 – 15:00Prezentace sponzora – ASICentrum.
15:00 – 15:30Přestávka (coffee break)
15:30 – 16:00Kováč M.: Energetická autonómnosť implantovateľných senzorických uzlov.
16:00 – 16:30Podivínský J.: Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám.
16:30 – 17:00Prezentace sponzora – CROSS.
17:00 – 18:00Jednání programového výboru.
18:00 – 22:00Raut v Baťově vile (s prohlídkou prostor).

Pátek 4. 9. 2015
                                                                                                                       
09:00 – 09:30Tesař R.: Obecná polymorfní logika a její složitost.
09:30 – 10:00Pálka L.: Safety of Communication and Authentication in Data Warehouse for Remote Laboratories and Laboratory Management System.
10:00 – 10:30Cvek P.: Operační systém na dynamicky rekonfigurovaných procesorech.
10:30 – 11:00Prezentace sponzora – DPS.
11:00 – 11:30Přestávka (coffee break)
11:30 – 12:30Jednání programového výboru.
12:30 – 13:00Vyhlášení výsledků, ukončení semináře.
13:00 – 14:00Oběd