Příprava příspěvku

Formát příspěvku

Šablona příspěvku

formát MS Word, Instrukce

Poznámka

Smyslem semináře PAD je debata o posledních výsledcích práce doktoranda, na niž navazuje rozprava nad tématem disertační práce. Proto není bezpodmínečně nutné, aby výsledky, které doktorand publikuje ve sborníku, nebyly doposud nikde publikovány. Pro následnou debatu o tématu disertační práce by to v mnoha případech nebylo ani ku prospěchu věci. V příspěvku je nutné zmímit se o cílech disertační práce, aby se recenzent již v této fázi seznámil se záměry doktoranda a připravil se na debatu na semináři o tomto důležitém bodě (požaduje se, aby se recenzent zúčastnil semináře PAD a vedl debatu s doktorandem). Pokud tuto informaci doktorand ve svém příspěvku neuvede, nemůže být jeho příspěvek viděn jako kvalitní. Navíc se nevytvoří předpoklady pro naplnění základního a důležitého cíle PADu - posouzení cílů disertační práce doktoranda a debata nad tématem. Uvedení cílů disertační práce považujeme za důležité u doktorandů s ukončeným 2. a 3. ročníkem. U doktorandů s právě ukončeným 1. ročníkem nebude takto orientovaná debata požadována. Pokud však bude doktorand v tomto smyslu schopen informovat účastníky semináře, určitě to bude viděno jako pozitivní aspekt jeho dosavadní činnosti. Bude to zákonitě mít i vliv na závěrečné vyhodnocení.

Prezentace

Svou práci bude student představovat i veřejně - formou prezentace. Měla by být stručná, úderná, jasná, zajímavá; jejím obsahem by mělo být:

Předmět diskuze