Zlín

Město se 75 tis. obyvateli je průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy.
Historie města sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322).
Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikající architektonickým stylem i životním tempem. Enormní meziválečná stavitelská činnost T. Bati a jeho týmu renomovaných architektů (J. Kotěra, F. L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfík) vedla k vybudování ojedinělé architektury se kterou se lze setkávat téměř na každém kroku. Vzdělávání má ve Zlíně dlouholetou tradici již od dob Baťovy školy práce, která se stala základem pro budování zlínského průmyslového i obchodního školství. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně navazuje na tradici Fakulty technologické (VUT Brno), která existovala ve Zlíně od roku 1969. V současnosti poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Svou velikostí se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR.