Adresa fakulty a místo pořádání semináře PAD 2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511 (budova U5)
760 05 Zlín
Česká republika

Kontaktní osoba

Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.
tel.: +420-57-603-5015
e-mail: pad2015@fai.utb.cz